02.04.2011
Lasīts 12715 reizes, 1 šodien


Kā rēķināsim samaksu par patērēto elektroenerģiju nākotnē?

Autors Solvita Linde

Kategorija: Elektroenerģija

Foto: AS "Latvenergo"

Solvita Linde, AS „Latvenergo” Mārketinga un klientu apkalpošanas direktore

Līdz ar izmaiņām elektroenerģijas tarifos un, vēl jo vairāk, ieviešot jauno tarifu piemērošanas principu atkarībā no elektrības gada patēriņa, mūsu klientiem rodas virkne jautājumu par to, kā īsti turpmāk būs veicami maksājumi par elektrību, kā turpmāk jāveic patēriņa uzskaite un tml. Tāpēc - vēlējos sniegt praktisku informāciju, kas var palīdzēt mūsu klientiem labāk saprast turpmāko elektrības norēķinu un uzskaites kārtību.

Vēlreiz par tarifu piemērošanas principu. Visiem mājsaimniecību patēriņa objektiem pirmajām 1200 patērētajām kWh gadā tiks piemērots starta tarifs (populārākā tarifa T1 gadījumā – 0,0825 Ls/kWh), savukārt sākot ar 1201. kWh – pamata tarifs (T1 gadījumā 0,1074 Ls/kWh). Par 1200 kWh uzskaites sākumposmu tiks pieņemts skaitītāja rādījums, kuru klients būs uzrādījis uz 1. aprīli –  norēķinoties par martā patērēto elektroenerģiju. Ņemot vērā, ka par elektroenerģiju tiek maksāts ar pēcapmaksu nākamā mēneša laikā, pirmais mēnesis, kad klients faktiski sāks 1200 kWh atskaiti, būs maijs – norēķinoties jau par aprīļa patēriņu.

Kā veikt patēriņa uzskaiti un aprēķinu elektrības maksājumam.

Tā kā absolūtais vairākums mūsu klientu paši veic savu elektrības patēriņa uzskaiti, ik mēnesi nolasot skaitītāja rādījumu un aprēķinot maksājuma summu, arī starta patēriņa uzskaiti turpmāk jāveic klientam pašam.

Līdz 1200 kWh patēriņam maksājuma summa jāaprēķina pēc formulas:

patērētās kWh X 0,0825 Ls (STARTA tarifs). Tai mēnesī, kad kopējais patēriņš no 1. aprīļa pārsniedz starta patēriņa limitu, respektīvi, no 1201. kilovatstundas maksājuma summa jāaprēķina pēc formulas: patērētās kWh X 0,1074 Ls (PAMATA tarifs). Jāpievērš uzmanība, ka mēnesī, kad tiks iztērēts starta patēriņa limits, visticamāk daļa patērēto kilovatstundu būs jāparēķina pēc starta tarifa, daļa – jau pēc pamata tarifa.
Piemērs elektroenerģijas maksājumu aprēķiniem pēc jaunā T1 tarifa:

Patēriņa periods Skaitītāja rādījums perioda sākumā Skaitītāja rādījums perioda beigās Patērētās kWh Patērētās Starta kWh Piemērotais tarifs Maksājuma summa
Aprīlis 01000 01100 100 100 0,0825 8,25
Maijs 01100 01400 300 400 0,0825 24,85
Jūnijs 01400 01600 200 600 0,0825 16,50
Jūlijs 01600 01750 150 750 0,0825 12,38
Augusts 01750 02000 250 1000 0,0825 20,63
Septembris 02000 02300 200 1200 0,0825 16,50
100 0,1074 10,74
Oktobris 02300 02500 200 0,1074 21,48
Novembris 02500
Decembris
Janvāris
Februāris
Marts

Kā norēķināties? Jaunā norēķinu kārtība visvienkāršāk būs aprēķināma klientiem, kas norēķinās mūsu pašapkalpošanās portālā www.e-latvenergo.lv. Tajā sistēma pati aprēķinās, cik daudz klients ir patērējis STARTA tarifa ietvaros (pirmās 1200 kWh par 0,0825 sant/kWh), un pēc cik kilovatstundu patēriņa tiks uzsākta PAMATA tarifa uzskaite. Klientam atliks tikai ievadīt skaitītāja rādījumu, un sistēma pati aprēķinās maksājuma summu, piemērojot vajadzīgo tarifu.

Klientiem, kuri par elektrību norēķinās skaidrā naudā Latvijas Pastā vai komercbankās, pašiem jāaprēķina konkrētā mēneša maksājuma summa. Mūsu norēķinu sistēma, saņemot maksājumu, automātiski veiks pārrēķinu, par kādu patēriņu klients norēķinājies un vai patēriņš veikts par starta vai pamata tarifu.

Patlaban AS „Latvenergo” veic pārrunas ar Latvijā plašāk izmantotajām internetbankām, lai klientiem, veicot norēķinus par elektroenerģiju tajās, arī būtu  nodrošināta sasaite ar e-latvenergo.lv, kur sistēma veiks maksājuma aprēķinu klienta vietā.

Klientiem, kas reģistrējuši savus mobilos tālruņus mūsu datu bāzē, nosūtīsim informatīvu īsziņu tajā mēnesī, kad klientam tuvosies starta patēriņa robeža, norādot skaitītāja rādījumu, no kura jāpiemēro pamata tarifs.

Turklāt, lai atvieglotu klientiem sava starta patēriņa uzskaiti, AS „Latvenergo” no aprīļa piedāvās klientiem iespēju uzzināt starta patēriņa atlikumu, nosūtot SMS īsziņu. Īsziņa sūtāma formā: „S līguma numurs” (piem. „S 1002003000”) uz numuru 8800. Šis pakalpojums pieejams LMT, Tele 2 un Bite abonentiem. Īsziņas cena 0.05 Ls, savukārt atbildes īsziņa ir bezmaksas.

Neskaidrību gadījumā papildu informāciju iespējams iegūt AS „Latvenergo” klientu servisā pa tālruni 80200400.

Tavs komentārs par rakstu:

Vērtēt rakstu:


Komentāri (9)

Lietotājs

7.04.2011 09:49

Paldies par noderīgu info! Pateikšu, lai izlasa arī paziņas un zina.

Skaidrīte Skara

7.04.2011 10:13

Paldies par normālu skaidrojumu! Visa tā padarīšana jau nav sarežģīta, taču nav arī uzreiz vienkārši saprotama, un visu laiku bažas, vai tik katrs solis tiks izdarīts pareizi. Tāpēc labi, ka ir vēl un vēl kāds saprātīgs izklāsts. Tas nomierina un palīdzēs arī naudiņu savlaicīgi paplānot.

Andris

7.04.2011 15:26

Tarifu struktūra ir neierasta, tādēļ skaidrot nekad nav par daudz. Arī latvenergo.lv ir pilnasinīga sadaļa par tarifiem.

viesturs

9.04.2011 14:49

Divi jautājumi:
1.Vai starta tarifs tiks piemērots arī Latvenergo klientam juriskai personai, kura objektos ir kopēja uzskaite un kas elektroenerģiju kā apakšlietotājiem piegādā dzīvokļu īrnierkiem ? Norēķini pēc kopējās uzskaites notiek pēc T-6 grupas tarifiem !
2.Kādas darbības jāveic, lai saņemtu solīto palielināto pamata tarifa apjomu daudzbērnu ģimenei ?

Voldemārs

9.04.2011 21:52

Maksājot internetbankā par martu, sākumposms būs nevis 1. aprīlis, bet 31. marts. Tāda tur ir veidlapas forma.

Solvita Linde

11.04.2011 11:26

Atbilde Viesturam:
1. STARTA tarifs juridiskajām personām, kuras darbojas kā starpnieks starp Latvenergo un dzīvokļiem, tiks piemērots gadījumā, ja elektroenerģija tiek iepirkta par tarifiem T1, T2, T3. Šajā gadījumā juridiskajai personai iesniegumā Latvenergo ir jāinformē uzņēmums par to, cik daudz apakšlietotāju (mājsaimniecību) uzņēmumam ir – pieteikuma veidlapas paraugs ir atrodamas mūsu mājslapā sadaļā “Tarifi 2011″. T-6 tarifam un citiem juridisko klientu tarifiem starta tarifs nav paredzēts.
2. Daudzbērnu ģimeņu atbalstam – papildu 2400 kWh saņemšanai pēc starta tarifa varēs pieteikties no maija. Pieteikties varēs mūsu mājaslapā vai personiski mūsu klientu apkalpošanas centros. Sīkāka informācija sekos.

Atbilde Voldemāram:
Vai varat pateikt, kurā internetbankā ir šādā definētā maksājuma forma – varam mēģināt sazināties ar banku un pārrunāt iespēju veikt izmaiņas, ja tās ir klientus maldinošas. Taču būtību tas šai gadījumā nemainīs – tas, ko bankas maksājumā uzrādat ir perioda sākuma un beigu skaitītāja rādījums, un elektroenerģijas patēriņš tiek attiecināts uz iepriekšējo mēneša patēriņu – piem, ikviens aprīlī veiktais maksājums tiek attiecināts par patēriņu martā, maijā – par patēriņu aprīli, utt. Teorētiski skaitītāja rādījums ir jāfiksē 1.datumā, taču, protams, ka aboslūtais vairums klientu rādījumu fiksē tai datumā, kad veic maksājumu. Galvenais ir veikt norēķinu mēneša laikā, taču precīzs datums, kad rādījums fiksēts nav tik būtisks.

Viesturs

11.04.2011 13:46

Kā man patīk šīs atbildes no kurām neko nevar saprast:
Var taču vienkārši T-^ tarifa lietātājiem nav paredzēts un punkts.
Jeb tomēr ir jāsniedz tā informācija ?!?!?!?
Un ja nav paredzēts, kāpēc un kāds pamatojums ?!?!?!?

Solvita Linde

11.04.2011 22:47

Viesturam:
Mēģināšu paskaidrot labāk. Tarifu diferenciācija pēc patēriņa apjoma tika veidota MĀJSAIMNIECĪBU klientiem ar mērķi kaut nedaudz minimizēt tarifu pieauguma ietekmi. Tarifu aprēķināšanas metodika neļauj veidot atšķirīgus tarifus dažādam sociālām grupām, atbilstoši lietotāju skaitam objektā, izmantotajām elektroenerģijas ierīcem vai citām pazīmēm. Vienīgais veids, pēc kura iespējams tarifu diferencēt, ir elektroenerģijas patēriņš. Tāpēc mājsaimniecību klientiem tika veidota tarifu struktūra, kas paredz pirmajām patērētajam 1200 kWh piemērot starta tarifa komponenti, parējām – pamata tarifa komponenti. Tā kā mājsaimniecību patēriņam tiek piemēroti tarifi T1, T2, T3 – tad tikai šiem tarifiem arī ir izveidotas starta un pamata tarifa kompenentes. Juridiskajiem klientiem tarifu diferenciācijas princips nedarbojas, un attiecīgi T6 tarifam nevar tikt piemērota starta komponente – tādas vienkārši nav, ir apstiprināts viens T6 tarifs. Ja klientam ir T6 tarifs, patiešām deklarēt apakšlietotajus nav jēgas, jo šim tarifam nav starta cenas, kuru varētu piemērot. Vienīgi jāpiemin, ka pie noteiktām sprieguma pakāpēm, T6 tarifs var būt pat izdevīgāks nekā T1 starta tarifa komponente.

Viesturs

12.04.2011 09:46

Tāpēc jau mēs esam tur kur mēs esam, ka mēģinām izgudrot jaunu divriteni un darīt neviss pēc kādas loģikas un ekonomiskā pamatojuma, bet kādiem nezināmiem un neargumentētiem ” politiskiem uzstādījumiem ” – ar uzņēmuma peļnu lāpām valsts budžetu;
Atveram jaunu saciālās palīdzības dienesta filiāli;
Caur OIK citiem apmaksājām pakalpojumus ko sniedzam paši !
Uzskaitījumu varētu turpināt !
Vienu gan gribētos – ieraudzīt to ” ekspertru ” kas spētu pārliecināt, ka viss iepriekšminētais ir ” labākais iespējamais risinājums ” !
Tāds taču ir šī bloga definētais mērķis !?!?!?

[ Uz augšu ]